Оберіть вакансію, на яку подаєте анкету: 
Прізвище, Ім'я, по-батькові: (*повністю)
E-mail: 
Контактний телефон: 
Адреса: 
Освіта: 
Досвід роботи: 
Вміння та навики: 
Особисті дані: (*обов'язково: дата народження, сімейний стан, діти)
 
Подаючи цю анкету:
  1. Я надаю згоду на обробку своїх персональних даних (збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних) в наданому мною обсязі, а також використання, поширення, доступ до персональних даних третіх осіб, відповідно до порядку передбаченого Законом України «Про захист персональних даних» , та надаю згоду на включення інформації про мене до бази персональних даних кредитної спілки «Оберіг».
  2. Я підтверджую достовірність, коректність вказаних в цій анкеті даних та добровільність надання цих даних.